Colourblocked Drawstring Bag Tutorial

Colourblocked Drawstring Bag Tutorial Pienkel
 
Yes, school has started for real now! In my last days of back-to-school-sewing I made a drawstring bag for Ties’ gym clothes. He chose the farm fabric himself, on a market last year. I wanted to combine it with the rural red plaid. I have made drawstring bags before, like this one, and these, but the finish always was a bit sloppy. So I sat down to think the construction through and came up with a way of constructing that makes the bag really neat. In fact, it would take only a few more steps to make it fully reversible, so stay tuned for a tutorial for the reversible version! For now, a step by step guide to make a very quick and neatly finished drawstring bag.
 
Jawel, school is nu echt begonnen! Tijdens de laatste vakantiedagen waarin ik achter de naaimachine zat maakte ik een gymtas voor Ties. De boerenstof had hij vorig jaar zelf uitgekozen op een braderie. Ik combineerde de vrolijke stof met een landelijk rood-wit ruitje. Ik heb wel eerder zulke tasjes gemaakt, zoals deze en deze, maar was nooit tevreden over de afwerking, de bovenkant zag er altijd wat amateuristisch uit. Dus voordat ik ging knippen, heb ik er even goed over nagedacht en ik bedacht een werkvolgorde die het tasje keurig netjes maakt. Zo netjes zelfs, dat er maar een paar extra stapjes nodig zijn om de tas helemaal dubbelzijdig bruikbaar te maken, dus een tutorial voor een keerbare gymtas volgt nog! Nu eerst een stap voor stap handleiding om een snelle en keurige gymtas te maken.

Requirements:
 
– Fabric. Two different woven ones, though similar in weight. You’ll need 24″ x 11″ of each.
– Ribbon or cord, approximately 1 yard.
– Regular sewing notions, such as thread and pins.
 
Benodigdheden:
 
– Stof. Twee verschillende geweven stofjes, van vergelijkbare dikte. Je hebt van elke een stuk van 60 cm bij 27 cm nodig.
– Lint of koord, ongeveer een meter.
– Normale naaibenodigdheden, zoals draad en spelden.
 


Cut two rectangles, of 24″ x 11″ each. Finish the edges with serger or zigzag.

Knip de twee rechthoeken op maat, elk 60 cm bij 27 cm. Werk de randen af met overlock of zigzag.


Pin the rectangles to one another on the top long side, right sides together. Stitch, with a 3/8″ seam allowance.

Speld de lange bovenkant van de rechthoeken op elkaar, met de goede kanten op elkaar. Stik deze vast, met een naadwaarde van 1 cm.


Now fold the rectangle in half, right sides together, neatly matching up the seam at the side. Pin along right and lower side.

Vouw de rechthoek nu doormidden, wederom met de goeden kanten op elkaar. Zorg dat de naad die je net gemaakt hebt netjes op elkaar ligt. Speld langs de rechter- en onderkant.


Mark a distance of two inches on the sideseam, in the middle of the top part. So at approximately 5 inch from the top. It is not very visible in my photo, but you can see two pins, sideways pinned on the right side of the bag to be. Now stitch the long side and the bottom of the bag, with a 3/8″ seam allowance. However, leave the two inches you just marked open. So start at the top right corner, sew approximately five inches and secure your stitching by backstitching. Then, move two inch further, secure your stitching again and stitch on, along the rest of the sideseam and the bottom of the bag. The two inch will form the opening for the cord to close the bag.

Markeer een opening van 5 cm aan de zijnaad die je net gespeld hebt, halverwege het bovenstuk van de tas, dus ongeveer van 11 tot 16 cm van de bovenzijde af. Het is niet heel goed te zien in mijn foto hierboven, maar ik heb de opening gemarkeerd met twee dwarse spelden. Stik nu de rechterzijde en de onderkant van de tas, met één centimeter naadwaarde. Laat de opening van 5 cm die je net gemarkeerd hebt open! Je begint dus in de rechter bovenhoek, naait ongeveer 11 cm en hecht goed af door even achteruit te stikken. Dan, vijf centimeter verderop, begin je weer door goed aan te hechten. Vervolgens stik je door, de zijnaad en de onderkant van de tas. De opening van vijf centimeter zal straks de opening voor het sluitkoord vormen.


Press the sideseam open. While you’ve got your iron out and hot, press the top of the bag (though it is at the bottom of the photo here) 3/8″ towards the wrong side of the fabric.

Pers de zijnaad open. En als je toch aan het strijken bent, kan je meteen de bovenzijde van de tas (op de foto hierboven te zien aan de onderkant) één centimeter naar binnen strijjken.


Topstitch along the sideseam of the top part of the bag, on both sides of the seam. This keeps the seam allowances down, which provides a nice finish of the hole for the drawstring.

Stik de zijnaad van het bovendeel netjes door, aan weerszijden van de naad. Dit houdt de naadwaarde netjes plat, wat zorgt voor een keurige opening voor het koord straks.


Fold the top part of the bag, that already has a small seam allowance pressed towards the inside, down to the inside of the bag, so that it just covers the stitching where both fabrics meet. Pin into place.

Vouw nu de bovenhelft van de tas, die dus al een kleine naadwaarde naar binnen gestreken heeft, naar de binnenzijde van de tas dubbel, zodat de rand net de naad bedekt waar de onderhelft begint. Speld vast.


From the outside of the bag, topstitch along the seam (again the seam where the two fabrics meet). Make sure you catch the inside of the top, that you just pinned in the previous step, in your stitching.

Stik de naad (weer die naad waar de twee stofsoorten aan elkaar vast zitten) door aan de bovenkant, dus voor mij is dat net twee millimeter op de geruite stof. Doe dit vanaf de buitenkant van de tas zodat je goed ziet wat je doet, maar zorg wel dat je de binnenhelft van de stof ook meepakt in je stiksel. 


Make a line of stitching one inch from the top of the bag, to create a tunnel for the drawstring.

Stik 2,5 cm onder de bovenrand, om een tunnel voor het koord te maken.


Thread a ribbon or cord through the tunnel and tie it with a knot. Now off to gym class!

Rijg een koord of lint door de tunnel en knoop het vast. Nu op naar de gymles!Affiliate link:
Quilting Supplies at Craftsy.com

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>